Vi utvecklar och genomför byggprojekt

...på det sätt som passar uppdragsgivaren bäst i varje skede med avseende på rätt kvalité,
ekonomi, metod och tid.

BYGGPROJEKTLEDNING

Vad är bra byggprojektledning på byggarbetsplatsen? För oss innebär det att målen för tid, kvalité och ekonomi i ett projekt har uppnåtts…

PROJEKTERINGSLEDNING

Projekteringsledaren uppdrag är att leda och följa upp projekteringsarbetet. Det faller även på projekteringsledaren att se till att…

UPPHANDLING & INKÖP

Vi bistår både entreprenörer och byggherrar med upphandlingar av projektörer, entreprenörer m.fl…

TILLÄGGSTJÄNSTER

Vi tillhandahåller även tjänster såsom BAS-P (K) BAS-U och Kontrollansvarig enligt PBL (K).

Läs mer! om oss och våra tjänster

Våra uppdragsgivare är byggherrar & entreprenörer.

Vi anpassar alltid våra projekt efter uppdragsgivaren. Vid projektets början sätter vi upp mål tillsammans med kunden och har sedan dessa som ledstjärna från början till slut. Projekten utvecklas och genomförs på det sätt som bäst uppfyller uppdragsgivarens specifika behov när det gäller kvalité, metod, ekonomi och tidsramar.
Vi är delaktiga i projekten under hela resan – genom projektering och upphandlingar, under genomförandet, och hela vägen till överlämnande och förvaltning.
Vi vänder oss både till byggherrar och entreprenörer och arbetar med de flesta typer av lokaler och byggnader. Vi har erfarenhet från om- och nybyggnadsprojekt inom bostads-, kontors-, skol- och vårdmiljöer.
Vi erbjuder kunskap, erfarenhet och ett brett nätverk inom projekteringsledning, byggprojektledning, produktionsstöd, upphandling och utredningar.

Senaste nyheterna

Evolvere Consulting AB

Post- och besöksadress: Axnäs Lilla Tomtö, 635 20 Eskilstuna

Per-Johan Skoog

Mob: 0709-56 97 87
per-johan.skoog@evocon.se

Johanna Svartling

Mob: 072-176 81 30
johanna.svartling@evocon.se

Referensprojekt

Nedan presenteras ett axplock av avslutade och pågående projekt

Hangar 5

Projektledning i byggandet av hotell i projektet Hangar 5. Hotellet utgörs av 177 lägenheter/rum fördelat på 5 plan inklusive lobby. Hotellet erbjuder lägenheter på 1-3 rum och kök i varierande storlek.

Beställare: NCC PD/Consote
Färdigställande: Q4 2021

Grekiska Grill och Bar

Grekiska Grill och Bar expanderar och skall öppna restaurang i närheten av ”Lilla Torg” i Enköping. Vi har fått uppdraget av Svenska Nyttobostäder att projektleda denna hyresgästanpassning.

Färdigställande: 2019 Q4
Beställare: Svenska Nyttobostäder.

Torghuset, Rönninge Centrum

Byggprojektledning i byggandet av Torghuset i Rönninge Centrum samt parkeringsgarage.


Beställare: ALM SMÅA
Färdigställande 2020 Q4

Brf Kanotbryggan

Byggprojektledning i byggandet av Brf Kanotbryggan. Kanotbryggan utgörs av 52 lägenheter fördelat på två huskroppar – Backhuset och Brygghuset. I Kanotbryggan erbjuds lägenheter på 1-4 rum och kök i varierande storlek på mellan 31 och 99 kvadratmeter.
Beställare: ALM Equity
Färdigställande: Q1 2019

Södertälje Sjukhus

Projekteringsledning i ombyggnad av byggnad 02 på Södertälje Sjukhus. 105 st nya vårdrum fördelat på 6 plan med tillhörande personal-och arbetsutrymmen.

Beställare: Skanska/Consote
Färdigställande: Q2 2019

Lyckobrunnen

Avslutat projekt:
Projektledning i byggandet av Lyckobrunnen. Logistikhall i Brunna, Stockholm

Beställare: NCC PD/Consote
Färdigställande 2018 Q3

Kunder & Samarbetspartners